Δείπνο Ενηλίκων μαθητών 2016
16/10/2020

Πρωτοπόροι στην online εκπαίδευση!

Γνωρίζοντας τις ανάγκες της εποχής και τα νέα δεδομένα που αλλάζουν συνεχώς, φροντίζουμε με αφοσίωση, ευθύνη, καθώς και την πολύτιμη εμπειρία που αποκομίσαμε στα 42 χρόνια λειτουργίας στο χώρο των Ξένων Γλωσσών, να καταρτίσουμε πτυχιούχους ξένων γλωσσών με όλα τα εφόδια αυτά που τους είναι απαραίτητα για να ανταποκριθούν με επιτυχία στους στόχους τους!
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ενημερωθείτε άμεσα για τα προγράμματα σπουδών -> τηλεφωνικά 2410253856, 2410530550
ή με email: fanikaratzoulanguageschools@gmail.com