Ξένες Γλώσσες | Σπουδές

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Φανής Καράτζου προσφέρουν από το 1975 πρωτοποριακή επικοινωνιακή εκπαίδευση στις Ξένες Γλώσσες σε χιλιάδες μαθητές, οδηγώντας τους όχι μόνο στην απόκτηση πιστοποιητικών ανώτερων και ανώτατων επιπέδων αλλά επιπλέον ευχέρεια και επάρκεια στην γλώσσα της επιλογής τους, πράγμα που τους υποστηρίζει στην καριέρα τους στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, επαληθεύοντας έτσι το σύνθημα του σχολείου μας:
Σε μας μιλάς την Ξένη Γλώσσα όπως την Μητρική σου